Bilder från Kontroll 5. 

Här skulle man pumpa upp en domkraft 85 mm. 
Inte alltid så lätt med ögonmåttet, det var många som fick 0 poäng.

Kö av bilar fram till Janne
Bo Adolfsson siktar in 85 mm. Det gick visst inte så bra.

Tillbaka