Mest problem:

Markus Danielsson är bekymrad. Hans TVR hade startsvårigheter under rallyt. 

Tillbaka