Medaljörer:

1:  Bengt Sedell o Carl-Henrik Kark
2: Mauri o Lena Aurinen 3. Hans Kjellegård