Fler bilder från målet

MGB, MG TD, MG RV8

MG PA, Salmson, XK 150

MGB och Spitfire

MG och AH Sprite