Arbetet med att arrangera ett BSCM

För att få med BSCM i rallykalendrar måste information finnas klar redan före nyår. Vi brukar därför numera redan i under hösten utse nästa års startplats. I detta skede gör vi ingen detaljerade kontroll utan väljer en plats lite på måfå. Vi försöker dock se till att vi varierar norr och söder om Mälaren. Vi hinner förhoppningsvis med en första rekognosering redan nu där vi lägger en preliminär bana och hittar en lämplig målplats.

Riktiga rekognosering görs i början av april eller när vårsolen smält bort snön. Försedda med kartor åker vi till orten för vår start och verifierar bana och mål. Detta är en preliminär väg som kan ändras senare. Det viktiga med att utse start och mål tidigt är att det krävs tillstånd av markägare eftersom vi är ganska många. Är det allmän plats så söker vi polistillstånd, vanligen efter att först ha pratat med kommunen om deras inställning. Den slutliga banan läggs i maj-juni.

Plaketten är en viktig del av BSCM. Alla deltagare får den som minne av rallyt. Vi väljer bil tidigt och letar fram lämplig bild. Förr klistrades bilden på en ädelträskiva, men idag har denna utbytts med en platta av plast.. Vi gör vanligen 100 plaketter. Lite i överkant i förhållande till antal deltagare de senaste åren, men dels vill ibland co-driver ha en egen och dels kan man inte i efterskott gör fler om antalet inte skulle räcka. 

För info om rallyt har vi dels denna hemsida och dels skickar vi notiser till alla engelska sportvagnsklubbar liksom de motortidningarna som skriver om våra hobbybilar.

Frågor, startkort, karta eller roadbook görs i augusti. Vi gör då även en sista besiktning av banan för att kolla att inget oförutsätt hänt.

Priser skänktes från början av välvilliga företag. Idag är det svårt att hitta sponsorer. British Motor är en av de få idag. Vi köper därför in ett större antal för att försöka glädja så många som möjligt.

Lönen för mödan kommer på rallydagen. Det är en stor glädje att få se många engelska sportbilar samlade. Någon dag efteråt brukar vi samlas för en öl och en bit mat och för att samla erfarenheterna från rallyt. Vad var bra och vad kan göras bättre. 

Rallyt har alltså körts varje år sedan 1976, antagligen svenskt rekord. Kommittén har med åren tunnats ut. Av de ursprungliga 10 medlemmarna återstår idag endast tre. Vi söker därför ny energi och gärna från de klubbar som idag inte är med i planeringsarbete. Vi ser det som viktigt att mångfalden bibehålls.

Tillbaka