Bilder från Kontroller 1 och 2. 

Ami vid Skånela kyrka i väntan på första bil
Bilar i kö vid kontroll 2 intill Markim kyrka 
Inte helt enkelt att känna hur tung en sak kan vara

Tillbaka